BeerBar coolers series

מגוון דגמים של ברזי בירה מסחריים
בעלי 1-3 יציאות של סוגי בירה
מתקן קירור חזק אשר מקפיא חלק ממיכל המים
מוציא את הבירה בטמפרטורה של 3-5 מעלות

התקשר אלינו היום בשעה 08-9278363 או לשלוח לנו שאילתות שלך